กพฐ.เคาะวันรับสมัคร-สอบ นักเรียน ม.1 และ ม.4

17 เมษายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมวันนี้เรื่องหลักเป็นเรื่องของการสมัครสอบ ม.1 และ ม.4 ซึ่งยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่เรียบร้อยก็ได้วางแนวทางให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น โดย สพฐ. ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีการรับสมัครวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ส่วนการสอบประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน และเป็นการสอบในสถานที่ใช่การสอบออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะตามมา ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ในเวลานั้นอีกที โดยคำนึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นสำคัญ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มีมติกำหนดให้รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 กำหนดสอบให้ได้ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพราะหลังจากนั้นก่อนเปิดเทอมเด็กที่สอบไม่ได้ต้องมีที่เรียนจึงต้องมีการเตรียมการอีก 15 วัน สำหรับวันสอบที่ยังไม่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนเนื่องจากต้องคอยติดตามการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง แต่จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการสอบ ขอให้ผู้ปกครองอย่าวิตกกังวล และสามารถติดต่อประสานโรงเรียนที่ต้องการจะส่งบัตรหลานเข้าเรียนได้ตามปกติ ส่วนการจัดสอบโรงเรียนจะต้องจัดห้องสอบไม่เกิน 20 คน ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 นอกจากนี้ เลขาธิการ กพฐ. ขอย้ำถึงผู้ปกครองให้คำนึงถึงความถูกต้องของเอกสารในการสมัคร ผู้ใดที่มีการปลอมแปลงเอกสารถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วย

บรรจง / เธียรัท : ภาพ

ศศิธร / บรรพต : รายงาน