สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 5 คน ศึกษานิเทศก์ใหม่ 4 คน เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 4 คน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ได้แก่ 1.นางวาสนา เชื้อจำรูญ 2.นางภรณ์วัศยา กาบคำ 3.น.ส.รุ่งฤดี ตรีภพ 4.น.ส.สุพิชชา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์  และ 5.น.ส.เรณู ภูมิรา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่กลุ่มนิเทศฯโดย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฐมนิเทศและแสดงความยินดีต้อนรับทั้ง 5 ท่านเข้ามาร่วมปฏิบัติงานและร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3