สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของลูกจ้างประจำ ส่งให้คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พิจารณาบริหารวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ร่วมทั้งลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3