สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 16/2563

22 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ดร.ประชา แสนเย็น นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 16/2563 ระหว่าง สพท. และ สพฐ. เพื่อรับทราบแนวทาง และนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ และรับทราบการดำเนินการจัดการศึกษาผ่านออนไลน์ให้ครบตามหลักสูตร ครอบคลุม และสมบูรณ์ ตามที่ สพฐ. กำหนด พร้อมทั้งรับชม VTR การจัดเรียนการสอนโดยใช้โครงงานมาเป็นฐานวิจัย ของ รร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต 1 และ รร.อนุบาลสตูล สพป.สตูล ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต2