สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 พ.ย.2561เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความขาดแคลนในด้านอาคารและด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ตามกรอบวงเงินที่ทางโรงเรียนเสนอของบประมาณ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์และจัดเรียงลำดับโรงเรียนตามความขาดแคลนโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามนโยบายและคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3