สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายฉลาด เดชธิสา รก.ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมงาน เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสกลนคร และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดงานดังกล่าว จังหวัดสกลนคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพรนะเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระราชทานและประทานพระประทีบเพื่ออัญเชิญไปลอยเป็นศิริมงคลแก่พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนครเป็นประจำทุกปี โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)