สพม.19 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อเช้าวันนี้ (25 เม.ย.63) นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนางสาวจีรพรรณ จันทรังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม ชมรม มูลนิธิในจังหวัดเลย ถวายพวงมาลาราชสักระ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพัทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย

ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้มอบหมายให้นางบุญญาธิ์ เหมะธุลิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวณัฐณิชา เดชโคบุตร เจ้าหน้าที่ประสานงาน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการเข้าร่วมงานรัฐพิธีฯ ที่ทางจังหวัดเลยกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /รายงาน