สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ บุญสุ ผอ.รร.บ้านห้วยแพ่ง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ บุญสุ ผอ.รร.บ้านห้วยแพ่ง ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2562 จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน