สพป.อุดรธานี เขต 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2