สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบาย แนวปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) หลังจากนั้นเป็นการประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ติดตามการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1