สพม.19 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ คอนเฟอเร้นท์ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มอบหมายให้นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมีนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าระบบร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง