สพม.14 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)

// วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเขางุ้มม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับชมทาง YouTube ช่อง OBEC CHANNEL  ในการประชุมครั้งนี้มี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง สพฐ.ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ในสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การปิดเทอมต้องขยายระยะเวลาออกไป ถึงวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563