สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกคน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทั้งนี้ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เชิญชวน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้สนใจ ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) www.obectv.tv 2) www.youtube.com/obectvonline และ 3) www.facebook.com/obectvonline