สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ และความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1