สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อม รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสภาวะสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

 

ปชส.สพป.อุดรธานี เขต 3/ ข่าว