สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 จัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ COVID-19

30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย นายสราวุธ ยอดรักษ์ , ดร.สุธิภรณ์ ขนอม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อำนาจ วิชานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมประชุมและปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1