สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี พร้อมบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” จำนวน 70 ต้น ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ปชส.สพป.อุดรธานี เขต 3 / ข่าว