สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) โครงการโรงเรียนมันสำปะหลัง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU – Partnership School Project)- โรงเรียนมันสำปะหลัง โดยบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นพื้นที่การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในมิติ “โรงเรียนมันสำปะหลัง” โดยมีนางวันดี อัครวงศ์วิจิตรผู้จัดการส่วนจัดส่งและคลังสินค้า กล่าวรายงานความเป็นมาโรงเรียนมันสำปะหลัง ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ควบคู่กับการสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนในวันนี้และจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัท สยาม ควอลิตี้    สตาร์ช จำกัด มีความเชื่อและมั่นใจว่าโรงเรียนมันสำปะหลังนี้ จะช่วยให้เด็กๆมีอาชีพติดตัว ในบริบทที่สอดคล้องกับท้องถิิ่นที่ตนเองและครอบครัวถนัดอันจะทำให้เกิด Smart people ขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปในอนาคต  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ”โรงเรียนร่วมพัฒนา”(MOU-Partnership School Project)-โรงเรียนมันสำปะหลังของจังหวัดชัยภูมินี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ,นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นสักขีพยานในการลงนามร่วมกันระหว่าง นายวีระสิทธิ์ มหัทธนาคุณ,นายบรรลุ ศิริเพชร จาก บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด,นายอภิชาต หวั่งหลี จากมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี,นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ,นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์),นายอนันต์ พึขุนทด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)และนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายก อบต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ,นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ