สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุมแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 มีการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นการประชุมแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom  โดยมีนายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน มีการแจ้งข้อราชการและติดตามงานของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ง สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)  อย่างถูกต้องและเหมาะสม