สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.สุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ,น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์และนางวนาลิน ขามเกาะ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมรับชมการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020) โดย สพฐ.ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการชุมชี้แจงในครั้งนี้ ผ่านช่องทางการรับชม คือ 1. www.youtube.com/obectvonline 2.www.facebook. com/obectvonline 3.www.obectv.tv เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่างๆ ตามปฏิทินการประเมินฯที่ทาง สพฐ. กำหนด ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3