ปัตตานี เขต 2 ร่วมใจ ต้านภัย โควิด -19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินโครงการ “ปัตตานี เขต 2 ร่วมใจ ต้านภัย โควิด -19” มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ยะรัง มายอ และแม่ลาน  ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 140000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเงินดังกล่าวได้จากการบริจาคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมีนายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร เป็นผู้แทนมอบ