สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School project) ในมิติ โรงเรียนไก่ไข่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการพบปะ พูดคุยปรึกษาหารือ โครงการจัดตั้งโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School project) ในมิติ โรงเรียนไก่ไข่ โดยมีบริษัทอรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ในพื้นที่ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School project) ในมิติ โรงเรียนไก่ไข่ โดยมี นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ,นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่ม นิเทศฯ นายปรีชา ชำนาญกุล ผอ.โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะครู ร่วมประชุมหารือ พร้อมด้วย พระมหาสัญชาติ พรามจรนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส, นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ,คณะกรรมการสถานศึกษา นายก อบต. บ้านกอก ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์ กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต ยกระดับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการ และร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดการทำ MOU ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ