สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะและผลสำเร็จของงานเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประะธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะและผลสำเร็จของงานเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และมอบนโยบายคณะกรรมการฯ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินสมรรถนะฯ นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการฯได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะฯ ของผู้สมัคร จำนวน 5 คน และจะดำเนินการสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ www.chaiyaphum3.go.th