สพป.อุดรธานี เขต 2 ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคนา 2019 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2

 

โรนา 2019