สพป.ยล.3 ร่วมกับหน่วยกำลัง 3 ฝ่ายประชุมมาตรการรปภ.ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาทางไกลช่วงโควิด -19

เมื่อเร็วๆนี้ เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมกับหน่วยกำลัง 3 ฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ และฝ่ายปกครอง ประชุมมาตรการการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกล ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูยังคงเดิม ปรับเพิ่มเติมในส่วนของครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้มี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตงเป็นประธานเปิดการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง พ.ต.อ.วงศกร เหมือนเขียว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง พ.ต.ท.ต่อพันธุ์ ปุสันเทียะ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะรม ร.ต.อ.กานต์ธวัช สุวรรณโพธิ์ศรี ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.441 ร.ต.อ.สายเจต เสือย้อย ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.444 ร.ต.อ.อาทิตย์ อิทรสกุล ผบ.มว.กก.ตชด.44 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายเชาวลิต เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกยะลาเขต 3 นายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดดการศึกษา นางสาวศุภานัน จันเหลือง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมร่มเย็น อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้สถานศึกษาดำเนินการทดลองการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และสถานศึกษาจะมีการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ติดตามทำความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนเป็นรายบุคคล แต่ละชั้นในห้วงของการเปิดภาคเรียน ที่จะมีการกำหนดให้สถานศึกษาเลือก 3 ทาง ตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน เช่น ทางเลือกที่ 1 ON-SITE เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด ทางเลือกที่ 2 ON-AIR เรียนที่บ้าน ผ่านการรับชมระบบดาวเทียม (Satellite) ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และทางเลือกที่ 3 ON-LINE เรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาก IPTV และ Application ทั้งนี้การดูแลความปลอดภัยครูเข้มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และฝากดูแลการรักษาความปลอดภัยครู เส้นทาง และสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือกับหน่วยกำลังชุดรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนโดยตรงและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง ด้านพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า หน่วยกำลังทั้ง 3 ฝ่ายพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทุกคนต้องปรับตัวแบบNew Normal ในส่วนของแผนรักษาความปลอดภัยครูนั้นทางหน่วยกำลังมีแนวปฏิบัติรักษาความปลอดภัยครูยังคงเดิม ปรับเพิ่มเติมในส่วนของครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งจากเดิมบ้านไปโรงเรียน ปรับเป็นจากโรงเรียนไปบ้านผู้ปกครองนักเรียน และขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งประสานชุดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรณีที่มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และตนจะกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/สันติ ภาพ