ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนทางไกล (ระยะทดลอง) นักเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ของวันแรก

 

 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนทางไกล (ระยะทดลอง) นักเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1   ของวันแรก 18 พฤษภาคม 2563   “การทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รวมทั้งโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน”    นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน ….ผู้ปกครองทั้งไลน์ ทั้งส่งข้อความถามปัญหาครู และผู้รู้ในการปรับจูนช่องทีวี  เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้