สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมรับชมการถ่ายทอดสด ประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจน เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษา     แต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จาก ห้องประชุม สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ