สพป.ปัตตานี เขต 2 กิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561 ณ  ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมรำลึกถึง   วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยมี นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 /ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้เป็นประธาน และนายฮัมดัน ยานาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กล่าวรายงานการดำเนินกิจการลูกเสือ เนตรนารี ในรอบปี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี  เข้าร่วม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 และสังกัด สพม.15