สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)