สพป.ลพบุรี เขต 1 > ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมมอบไข่ไก่ และทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค อำเภอโคกสำโรง และโรงเรียนวัดหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. >> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายดุสิต จันทร์ศรี นิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมมอบไข่ไก่ และทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค อำเภอโคกสำโรง และโรงเรียนวัดหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/โรงเรียน : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)