สพป.ลำพูน เขต 2ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาทั่วไป ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2