สพป.อุดรธานี เขต 3 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” พร้อมร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อม นายนิคม ผิวนวล รอง.สพป.อุดรธานี เขต 3/ นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3/ นายศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3/ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ ศึกษานิเทศก์/ ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” เพื่อรับนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ. นำสู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ปชส.สพป.อุดรธานี เขต 3/ ข่าว