สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU – Partnership School Project) มิติโรงเรียนไก่ไข่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU – Partnership School Project) มิติโรงเรียนไก่ไข่ โดยบริษัทอรรณพ ชัยภูมิฟาร์ม จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส เป็นพื้นที่การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในมิติ “โรงเรียนไก่ไข่” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ที่ปรึกษาบริษัทอรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด กล่าวรายงานความเป็นมาของโรงเรียนไก่ไข่ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ควบคู่กับการ สร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนในวันนี้และจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ  มีความเชื่อ และมั่นใจว่าโรงเรียนไก่ไข่นี้ จะช่วยให้เด็กๆมีอาชีพติดตัว ในบริบทที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ตนเองและครอบครัวถนัดอันจะทำให้เกิด Smart people ขึ้นในจังหวัดชัยภูมิต่อไปในอนาคต พิธีลงนามบันทึกความเข้า ใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ”โรงเรียนร่วมพัฒนา”(MOU-Partnership School Project)-ในมิติโรงเรียนไก่ไข่ของจังหวัดชัยภูมินี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่า ราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายวรศิษย์ พุฒจีบนายอำเภอจัตุรัส ได้เป็นสักขีพยาน ในการ ลงนามร่วมกันระหว่าง นายปรีชา ชำนาญกุล ผอ.โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม,นายสมพร ผิวรักษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม,นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัด ชัยภูมิ,นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายชาญชัย เอี่ยมสำอางค์ กำนันตำบลบ้านกอก,นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัด อบต.บ้านกอก ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บ้านกอก โดยมี นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง ,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ประธานเครือข่ายโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3