สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายบรรพต ทองเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางและ นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล  DLTV ในระยะทดลองการจัดการเรียนการสอน Online ปีการศึกษา 2563 ที่ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ