สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์นำโดย นายอำนวย เลื่อมใส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและบ้านผู้ปกครอง เพื่อสอบถามและรับฟังปัญหาต่างๆ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) โดยถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งครูและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีการตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง โรงเรียนบ้านวังม่วย โรงเรียนน้ำคำสมศรี และโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี พร้อมให้กำลังใจ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ กับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด