การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาทั่วไป ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ในภาค ก การประเมินผลงาน และภาคข การสัมภาษณ์ มีผู้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 8 ท่าน โดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯและได้ควบคุมดูแลการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้