ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำครูผู้สอน

21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 2 เพื่อสำรวจและให้คำแนะนำครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง และโรงเรียนบ้านสะคาม ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

https://photos.app.goo.gl/mmSd1VEkweA1n3Fn6

ปชส.สพป.อุดรธานี เขต 3/ ข่าว