สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถาน-การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ประเด็นสำคัญ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถาน-การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มสาระ และด้านต่างๆ พร้อมแนะนำนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คนใหม่และเป็นตัวแทนมอบเมล็ดพันธุ์ไม้ประดับนำไปปลูกบริเวณรอบๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้ดูสวยงาม คลิ๊กชมภาพทั้งหมด