สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัล ดีเด่นระดับประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 นำโดย นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และครูผู้รับผิดชอบโครงการ และรางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ดีเด่นระดับประเทศ นำโดย นายจำนงค์ ศรสูงเนิน ผอ.โรงเรียนโคกเพชรพิทยาคาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวให้โอวาทและชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู นักเรียน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ จนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลระดับประเทศ และขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการโดยต่อเนื่อง ร่วมกันพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานต่อไป