“ตู้ปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด “ตู้ปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2” ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2