นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การวางแผนแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft Teams)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การวางแผนแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft Teams) ณ ห้องทำงานฯ อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสนิท  แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมวันนี้ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563  ทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 12 เขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม ผลการประชุมทางไกลในวันนี้ นางสาววัลลา  เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) จะดำเนินการสรุปและนำเสนอในที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อโปรดพิจารณาตามลำดับ ต่อไป

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)