สพป.อุดรธานี เขต 2 รับนโยบาย จังหวัดอุดรธานี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมรับนโยบาย จังหวัดอุดรธานี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference กับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพระพุทธศาสนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นจุดรับสัญญาณการประชุม

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้มอบนโยบายแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำจุดล้างมือในสถานศึกษาทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม และขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือในการติดตั้งอ่างล้างมือในสถานศึกษาทุกแห่ง