สพป.อุดรธานี เขต 3 ประชุมการรายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการรายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลตามแบบรายงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ สพฐ. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

https://photos.app.goo.gl/UrZc9kipggsMJUUi9

ปชส.สพป.อุรดธานี เขต 3/ ข่าว