สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 27 ราย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดีและปฐมนิเทศ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 9 จำนวน 27 ราย ตามวิชาเอกดังนี้ 1.ภาษาอังกฤษ 8 ราย  2.ภาษาไทย 6 ราย 3.วิทยาศาสตร์ 1 ราย  4.พลศึกษา 2 ราย  5.คณิตศาสตร์ 9 ราย  6. ศิลปศึกษา 1 ราย  ในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติงาน การครองตน ครองคน ครองงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และได้ให้ครูผู้ช่วย ทั้ง 27 ราย จัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลให้คำแนะนำพร้อมแจ้งหนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3