สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย และทีมหญิง ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย และ รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลวิทยุการบินฯ ในระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครราชสีมา ในเดือน พฤศจิกายน 2561 โดย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกซ้อมนำความสำเร็จและชื่อเสียงมาให้โรงเรียนและสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้ได้มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จำนวนเงิน 10,000 บาท ซึ่งนำโดย นายสมชาย ขอสินกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นายอุทิศ คัมภีระ ครูผู้ฝึกสอน

คัมภีระ ครูผู้ฝึกสอน