สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching team) และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching team) และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด