นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามคำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ 162/2563 เพื่อสรุปผลการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)