ผู้ตรวจราชการ สพฐ.ลงพื้นที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในสถานการณ์โควิด-19

28 พฤษภาคมที่ผ่านมา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำโดย นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจาก สพฐ.คือ นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผชช.สพฐ. และนางสุนีย์ สิทธิธนะ สตผ.สพฐ. ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมุลการตรวจาสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในการนี้ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และในช่วงบ่าย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านท่าลาด อำเภอโนนสัง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดและคณะครู นำเยี่ยมบ้านนักเรียนนอกเขตบริการคือ บ้านกุดหิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การเดินทางต้องนั้งเรือยนต์ข้ามฟาก และเดินเท้า ซึ่งถือว่าการเดินทางมีความลำบากพอสมควร คณะผู้ตรวจราชการได้เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงเยี่ยมชมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)