ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1/2562

เช้าวันนี้ 17 พฤษภาคม 2562 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 2 โรงคือ โรงเรียนบ้านกุดแท่น และโรงเรียนกุดจิกวิทยา เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการดำเนินการตามโยบายของ สพฐ.โดย ผอ.เขต ได้ฝากเน้นย้ำใน 3 ประเด็น คือ การดำเนินงานตามโยบายจุดเน้นของ สพป.นภ.1 ,การปรับหลักสูตรสถานศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยผ่านกระบวนการวิธีการทางการลูกเสือ ในโอกาสนี้ ผอ.เขต ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในชั้นและพบปะนักเรียน และที่โรงเรียนบ้านกุดแท่น ได้พูดจาซักถามอาการและให้กำลังใจ เด็กชายณัฐกิตติ์ สุกกะจา “น้องเก่ง” นักเรียนชั้น ป.4 ที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังดักแด้ โดยทั้ง 2 โรงเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นำตรวจเยี่ยมและรายงานข้อมูลพื้นฐาน