สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลในการซักซ้อมความเข้าใจ ด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่ม ICT และคณะศึกษานิเทศ ร่วมประชุมทางไกลในการซักซ้อมความเข้าใจ ด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละโปรแกรมร่วมบรรยายให้ความรู้ ดังนี้  โปรแกรม Zoom,Avaya Spaces,Microslft Teams,Scopia การติดตั้งอุปกรณ์และต่อเชื่อมระบบประชุมทางไกลเพื่อการบริหารงานของ สพฐ. ,การสำรวจสภาพปัจจุบันของอุปกรณ์ประชุมทางไกลของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3